IMG_4809

Bei bestem Sonntagswetter lauschten den Klängen der Chöre: Judith Gerlach, MdL; Andrea Lindholz, MdB; Hermann Arnold, Chorleiter; Gerald Otter, Stadtrat; Günter Dehn, Bürgermeister a.D.; Jessica Euler, Bürgermeisterin; Brigitte Gans, Stadträtin; Helmut Gans; Gisela Dehn; Eva Gerlach; Thomas Gerlach, Stadtrat und Tobias Heyde Bei bestem Sonntagswetter lauschten den Klängen der Chöre: Judith Gerlach, MdL; Andrea Lindholz, MdB; Hermann Arnold, Chorleiter; Gerald Otter, Stadtrat; Günter Dehn, Bürgermeister a.D.; Jessica Euler, Bürgermeisterin; Brigitte Gans, Stadträtin; Helmut Gans; Gisela Dehn; Eva Gerlach; Thomas Gerlach, Stadtrat und Tobias Heyde

Bei bestem Sonntagswetter lauschten den Klängen der Chöre: Judith Gerlach, MdL; Andrea Lindholz, MdB; Hermann Arnold, Chorleiter; Gerald Otter, Stadtrat; Günter Dehn, Bürgermeister a.D.; Jessica Euler, Bürgermeisterin; Brigitte Gans, Stadträtin; Helmut Gans; Gisela Dehn; Eva Gerlach; Thomas Gerlach, Stadtrat und Tobias Heyde